Garantija

Mūsų prekės yra aukščiausios kokybės ir visoms naujoms prekėms suteikiamos garantijos.

Kiekvienai prekių grupei skiriama skirtingi garantijų laiko tarpai.

Garantija pradedama skaičiuoti nuo pardavimo datos.

Garantija nėra taikoma tuo atveju, jei prekė buvo sugadinta pirkėjo ir naudojama ne pagal paskirtį.